Illustrasjon Det er tre personer i bildet. En assistent, en elev og en ergoterapeut. Assistenten har på seg turklær. Eleven prater med ergoterapeuten. Og ergoterapeuten viser eleven som sitter i rullestol en terrengstol som hun kan bruke i skogen.

Det er mange som vil hjelpe deg med å ha det bra på skolen. Nedenfor ser du en oversikt over kontakt-personer som vil hjelpe deg. Du kan for eksempel kontakte læreren din eller rektoren din om du ikke har det bra på skolen.

Kanskje du blir utestengt fra de andre elevene i klassen. Eller kanskje det er en trapp til klasse-rommet deres som gjør at du blir sliten hver gang du skal inn. Du har rett til å si ifra om ting som ikke er bra. Og du har rett til å kjenne til dine rettigheter.

Det kan være mange vanskelig ord på nettsiden som for eksempel «Opplæringsloven» eller «Grunnloven paragraf 104». Hvis du kikker deg rundt på siden, finner du en oversikt over forklaringer på slike ord.

Kontakt-personer og tilrettelagt plan

 • Din rektor
 • Dine lærere
 • Din helsesøster
 • Dine assistenter
 • Din koordinator
 • Din ergoterapeut
 • Din individuelle plan
  – Koordinator, ansvars-gruppe og ansvars-gruppe-møter
  – Individuell opplærings-plan

Hjelpemidler på skolen