Det er fire elever i bildet. De sitter alle foran en felles pult. Og alle leser i bøker. Den første personen har kort hår. I håret sitt har hen en rosa spenne. Den andre personen har mørkt hår og en amputert hånd. Den tredje personen har mørkt hår og musefletter. Hun er lavere enn de andre. Den fjerde personen har på seg en hijab. Hun rekker fem fingre opp i været. På bildet står det med stor skrift: Velkommen til Skolen er for alle! Nedenfor overskriften står det: Er du elev på ungdomsskolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse? Da kan du lære mer om rettighetene dine på skolen her. Her finner du også historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Dette nettsstedet er for deg som er elev på ungdoms-skolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse. På nettstedet kan du lære mer om dine rettigheter på skolen. Du kan også høre historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Nettstedet heter Skolen er for alle. Det betyr imidlertid ikke at skolene i dag er tilgjengelige for alle.

Noen elever kan for eksempel ikke gå på den skolen som ligger nærmest deres hjem, fordi skolen har barrierer.

Disse barrierene kan være trapper, fravær av tegnspråk-tolk og et ikke-inkluderende miljø.

Men ifølge Opplærings-loven § 8-1. Skolen, ser vi at alle elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest deres hjem.

For at denne rettigheten og mange andre faktisk skal gjelde, er vi nødt til å tilrettelegge alle skoler.

Vi kan ikke fortsette å splitte elever fra hverandre på grunn av funksjons-nedsettelse! Vi kan ikke fortsette med segregerende skole!

Denne nettstedet er for deg som er elev på ungdoms-skolen eller videregående skole og har en funksjons-nedsettelse.

På nettstedet kan du lære mer om dine rettigheter på skolen. Du kan også høre historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Skolen bør være for alle. Det er den ikke ennå. Det er enklere for skole å la være å tilrettelegge, når elevene ikke kjenner til rettighetene sine. Når du kjenner til rettighetene dine, kan det være enklere å kreve din rett.

Nettstedet vil også minne deg på at det aldri er deg som elev som er problemet i møte med barrierene på skolen.

Velkommen til Skolenerforalle.no!

 

Les om cookiebruk på siden vår