Illustrasjon Det er to elever og en førerhund i bildet. Den ene eleven har kort mørkt hår og sitter i rullestol. Den andre eleven har lyst langt hår og holder i selen til førerhunden.

RETTIGHETER I GRUNNSKOLEN

§ 2-6. Opplæring i tegn-språk – på lovdata.no

§ 2-14. Opplæring i punkt-skrift og opplæring i hvordan komme seg til og fra skole-miljøet – på lovdata.no

§ 2-16. Opplæring i hvordan man bruker alternativ og supplerende kommunikasjon – på lovdata.no

Rett til å fjerne opptil 10 dager med fravær – les mer på udir.no

 

RETTIGHETER PÅ VIDEREGÅENDE

§ 3-9. Opplæring i tegn-språk – på lovdata.no

§ 3-10. Opplæring i punkt-skrift -på lovdata.no

§ 3-13. Opplæring i hvordan man bruker alternativ og supplerende kommunikasjon – på lovdata.no

Rett til å fjerne fravær som kommer på grunn av sykdom, bryllup, begravelser, verv som tillitsvalgt, vitne i en rettssak med mer – les mer på udir.no

 

§ 5-1. Rett til spesial-undervisning –  lovdata.no:

Elever som ikke får et godt nok utbytte av den ordinære opplæringen, har rett på spesial-undervisning.

Det skal legges vekt på utviklings-mulighetene til eleven. Eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. Og det skal gis realistiske mål.

Elever med spesial-undervisning skal ha det samme totale antall undervisnings-timer som andre elever.

 

Salamanca-erklæringen og spesial-undervisning – naku.no:

Mange land har gått sammen i FN (de Forente Nasjoner) for å finne ut hvordan elever med nedsatt funksjonsevne kan lære det de trenger på skolen.

Denne avtalen heter Salamanca-erklæringen. I avtalen står det noen regler for hvordan undervisningen bør være.

Det viktigste med Salamanca-erklæringen, er at vanlige skoler skal kunne møte alle barn og gi de en god nok opplæring.

Hvis det for eksempel er vanskelig for deg å følge den ordinære opplæringen, skal skolen tilrettelegge for deg slik at dette blir enklere.

Les mer på naku.no