§ 7-3. Transport for funksjonshemmede – lovdata.no

Elever som på grunn av funksjonshemming har behov for taxi, har rett til taxi uavhengig av lengden mellom elevens hjem og opplærings-stedet.

Elever som har plass i skole-fritids-ordningen og som på grunn av funksjonshemming har behov for taxi, har rett til taxi til og fra skole-fritids-ordningen.

Denne retten gjelder ikke i skole-feriene.

Illustrasjon Det er en MaxiTaxi, en elev og en taxisjåfør i bildet. Eleven sitter i rullestol på rampen som går inn mot taxien. Taxisjåføren holder fast i rullestolen til eleven slik at den ikke tipper bakover.