FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikre funksjonshemmede sine rettigheter. Norge har ratifisert konvensjonen, men konvensjonen går ikke foran norsk lov.

Artikkel 24 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne handler om utdanning.

Video om FN-konvensjonen fra regjeringen.no

Spol videoen fram til 09:38 for å lære mer om Artikkel 24 som handler om utdanning