Illustrasjon det er tre personer i bildet. Det er to elever og en lærer. Den ene eleven sitter i manuell rullestol og har brunt kort hår. Den andre eleven har mørkt langt hår. Læreren har mørkt kort hår og underviser fra en bok.

Salamanca-erklæringen og spesial-undervisning – naku.no:

Mange land har samlet seg i de Forente Nasjoner om en avtale som skal gi retning for organiseringen og planleggingen av spesial-undervisningen.

Denne avtalen heter Salamanca-erklæringen og er en internasjonal avtale i regi av de Forente Nasjoner.

Avtalen innebærer noen prinsipper for opplæring av elever med særskilte behov.

Salamanca-erklæringen innebærer et skifte fra å kun se på enkelte barns særskilte behov til å se på hvordan vanlige skoler kan møte alle barn og gi de en god nok opplæring.

Hvis det for eksempel er vanskelig for deg å følge den ordinære opplæringen, skal skolen tilrettelegge for deg slik at dette blir enklere.

Les mer på naku.no