En elev med mørkt og kort krøllete hår sitter i sin manuelle rullestol. Eleven viser frem en liten tavle med sjekkliste symbol. Over seg har personen fire tankebobler. I den første tankeboblen er det bilde av boken med Norske lover. I den andre tankeboblen er det bilde av en hvilebenk. I den tredje tankeboblen er det bilde av en Maxi-Taxi. Og i den fjerde tankeboblen er det bilde av et menneske med et vennlig fjes.

Koordinator

Hvis du ikke allerede har en koordinator kan det være lurt å skaffe seg dette. Koordinatoren skriver den individuelle planen. En koordinator hjelper deg også med å samordne alle tjenestene dine. For eksempel kan du ha både fysioterapi, ergoterapi og flere andre tjenester som det kan være lurt å samordne med skolen.

 

Din individuelle plan

Det kan være lurt å få laget en IP (individuell plan). Personer med langvarige behov for flere typer tjenester, har rett på dette. Dette betyr at barn som har en funksjonshemming har rett på en IP. En IP viser en oversikt over hvilke tjenester en person får og hva målene personen har satt seg er. Mange har ansvars-gruppe-møter. Der møter du og representanter fra de ulike tjenestene dine. Målene er å legge forholdene best mulig til rette for deg og at alle er klar over dine mål. Les mer om IP på ffm.no

 

Behov for tilrettelegging

Det kan være lurt å finne ut av hvilke behov man har for tilrettelegging før skolestart. Da er du sikker på at skolen kan tilrettelegge optimalt. Og at du får vist ditt potensiale på skolen. Det er ergoterapeuten som vet hvilke hjelpemidler du har krav på. Dessuten har skolen plikt til å ha nødvendige læremidler som skal sikre deg god opplæring.

 

Utvidet tid på skolen

Kanskje er det vanskelig for deg å gjennomføre skolen på normal tid. Da kan du søke om 1 eller 2 ekstra skoleår. Du kan for eksempel trenge ekstra skoletid fordi du trenger lengre tid enn andre på leksene, eller du trenger mye trening med fysioterapeut.

 

Lærerens notater

Hvis du bruker lang tid på å skrive egne notater mens læreren holder undervisning, kan det være lurt å høre med lærerne om du kan få notatene deres. Det er ikke juks å få notatene av læreren for du kan uansett ikke bruke disse på en prøve. Når du slipper å skrive notater, kan du følge bedre med på undervisningen. Og får du lærerens notater, kan du studere dem senere. Noen elever har en assistent på skolen. Da kan kanskje assistenten skrive notater for den eleven han eller hun er assistent for.

 

Hvilerom

Det er vanlig at skoler har egne hvilerom. Hvis din funksjonshemming gjør at du må hvile mer enn andre, kan du bruke dette rommet. Spør skolen om hvor hvilerommet er så dette ikke medfører ekstra stress.

 

Aldri eleven som er problemet

Det er viktig å huske på at det ikke er din funksjonshemming som skaper utfordringer på skolen. Det er barrierene på skolen som gjør det utfordrende for alle elever å være like likestilte. Det kan være mindre tungt å komme seg gjennom skolen, når du vet at det ikke er deg selv som er problemet.

Unge funksjonshemmedes film om #JEGHARRETT. Filmen viser hvordan dårligere vern om rettigheter og at skoler ikke er universelt utformede, bidrar til dårlig opplæring.