Her er elevenes egne fortellinger om hvorfor det er viktig med en inkluderende skole.

Tilgjengelig skole for alle, en film av NHF (Norges Handikapforbund)


#Jeggodtarikke med Marianne Knudsen


#JEGHARRETT


Unge funksjonshemmedes film om #JEGHARRETT. Filmen viser hvordan dårligere vern om rettigheter og at skoler ikke er universelt utformede, bidrar til dårlig opplæring.